Kriya Yoga

Ademleer

John Thomas Bot

Eikenlaan 51, F337

1231BG, Loosdrecht

Tel: 06 - 15612611

info@ademleer.nl

 

De dood ontsluiert het raadsel van het leven. Dood gaat alle begrip te boven. Het stoffelijk lichaam loslaten en de transformatie naar de onzichtbare wereld. Het wonder van het leven, is de aardeschool om "HÉÉL" mens te worden, om die éénheid te bereiken, c.q. Zelfrealisatie. De mens is immers in potentie: helderziend, helderhorend, helderproevend, helderruikend, helderwetend, heldervoelend. Dit=de GROTE Paradox! Het woord 'Individu' komt uit het Latijn van"individere" en betekent ONDEELBAAR. Wat we niet beseffen, is dat we onze leefomstandigheden kunnen veranderen. Ons vermogen om de Wet van Permanente Transmutatie van Energie te gebruiken geeft betekenis aan het concept van vrije WIL. Het gaat niet om de lengte maar om de inhoud van het leven. Leven en dood is een mysterie. Zoals in het algemeen de dood wordt benaderd, bestaat "die" dood niet. " Net als bij de geboorte, je gaat even door iets nauws en dan ben je in die andere, niet materiële, …vormloze spirituele wereld’’. Mensen met bijna-doodervaringen, door zuurstof gebrek, of andere oorzaken, spreken allen over een "hemels" effect. De personen die een bijna doodervaring meemaken, spreken allen over het zelftransformerende hemelse gevoel en van het wegvallen van relaties, familie, echtgenoot, in een alles omvattende eenheid, via het dieptepunt van "het leven". Blinde mensen kunnen zien tijdens een bijna-doodervaring, echter wanneer zij in hun lichaam terug zijn, zijn ze weer even blind als tevoren. De wetenschapper Professor dr. Smalhout, anesthesist, meldt over dit onderwerp, dat de doktoren bang zijn voor dit energiefenomeen. De geachte academici kunnen dit energiegegeven niet verklaren. Wetenschapper en cardioloog Pim van Lommel vertelt, na ruim dertig jaar ervaring met dit fenomeen, hierover in zijn boek "Eindeloos Bewustzijn". Het onverklaarbare is niet verklaarbaar. Bij electromagnetische informatie-ervaring houden woorden op! De wetenschap schiet tekort om te bewijzen wat er gebeurt na de dood.

 

Mensen worden misvormd door opvoeding en maatschappij. Meditatie is de enige weg terug naar je eigen hart. Door meditatie en bewustwording van de adem word je weer kind in je Zijn. 'Wordt als de kinderen' staat er in de heilige boeken! Maak een verbinding met het licht in jezelf. De verandering komt van binnenuit. Door te mediteren kunnen we ons gewaar worden van alles dat niet het lichaam is en alles wat puur bewustzijn is. Meditatie leidt ons er toe te weten wie wij werkelijk zijn en helpt ons gelukzaligheid, innerlijke harmonie en gecentreerdheid te vinden. Meditatie is diepe en voortdurende concentratie via de adem, die ons in staat stelt om naar binnen te reizen, om te reflecteren over gewijde zaken. Het mediteren kan onze hersengolven dusdanig vertragen dat we een groter deel van ons denken kunnen gebruiken. Het is de enige manier om innerlijke vrede te vinden en er verbinding mee te maken, zodat we deze vrede kunnen leven en waarnemen. "Leer stil te zijn, laat je denkvermogen luisteren en absorberen" Kriya yoga is een eeuwenoude meditatietechniek waarvan de oorsprong terug gaat tot duizenden jaren voordat de eerste religies ontstonden. In 1861 is deze meditatietechniek in India opnieuw in de wereld gebracht door Babaji Maharaj en Lahiri Mahasaya, de grondlegger van de moderne Kriya Yoga. Kriya yoga leert dat de alles doordringende, kosmische Scheppingskracht in ieder mens verborgen aanwezig is. Deze "goddelijke" kracht activeert, door middel van de adem, iedere handeling, iedere gedachte en ieder gevoel. Vandaar de naam, kriya: iedere activiteit, ofwel Kri wordt gereguleerd door de kracht van de inwonende, scheppende Ziel, ofwel Ya. Yoga betekent eenheid. Letterlijk betekent kriya yoga dan ook: het waarnemen van het inwonende Zelf: de goddelijke scheppingskracht in iedere handeling en iedere gedachte. Kriya Yoga zelf is geen religie, noch sektarisch of dogmatisch. Door de beoefening van kriya yoga ontwikkel je gelijktijdig lichaam, geest en ziel. Deze techniek heeft een wetenschappelijke grondslag en is gebaseerd op beheersing van de ademhaling. Dit resulteert geleidelijk aan in meesterschap over je stemmingen, het leidt tot diepe rust en een gebalanceerd leven. De wetenschap van kriya yoga is de kennis die de mens in staat stelt om zijn altijd aanwezige eenheid met het goddelijke waar te nemen. Kriya yoga is niet dogmatisch. Er zijn geen dwingende gedragsregels. Deze meditatietechniek is veeleer de essentie van alle religies: het verdiept je eigen spirituele ervaringen en geeft dieper inzicht in je eigen geloofsbeleving. Deze harmonisatie maakt gebruik van zogenoemde CHAKRA’s, de gevoelsorganen van het etherische lichaam zoals beschreven door Oosterse organisaties als de Theosofische Vereniging. Chakra’s lijken op energiedraaikolken in het menselijk energieveld, die werkzaam zijn als opnameorganen voor energie. De ziel, een subatomaire ectoplasmasubstantie, is houder van onze levensenergie en deze energie wordt verder bijeengehouden door onze chakra’s. De ziel werkt samen met ons lichaam via ons zenuwstelsel en de hersenen, door de energiestromen te beheren die ons van leven voorzien. De levensenergie, of bron van leven, die door de chakra’s wordt ingenomen, staat bekend als Prana, of Chí. We ontvangen prana door correcte ademhaling en inname van lucht. De mens kan zich in crisistijd, middels discipline en wilskracht via ademconcentratie, aansluiten op "Het Kosmische Kanaal" en zich zo zelf genezen van negatieve en destructieve energie. Meditatie is een methode die we kunnen gebruiken om negatieve gedachten over ongeluk, haat of wanhoop om te zetten